O projektu

section-cover

O ČEMU SE RADI?

Sveukupan cilj projekta tehničke pomoći (TA) EU podrška održivim rešenjima za interno raseljene i reintegraciju povratnika je pružanje podrške Delegaciji Evropske unije u Republici Srbiji i korisničkim institucijama projekta – Komesarijatu za izbeglice i migracije i Kancelariji za Kosovo i Metohiju u implementaciji i praćenju 13 grant projekata u aktivnostima koje će doprineti poboljšanju životnih uslova interno raseljenih lica (IRL) i povratnika po Sporazumu o readmisiji u Srbiji i podrške održivom povratku na Kosovo*.

TEHNIČKA POMOĆ

Uspostavljanjem Jedinice za praćenje projekta (PMU), TA projekat pruža podršku Delegaciji EU i korisničkim institucijama u praćenju implementacije grantova koji su dodeljeni kroz Poziv za dostavljanje ponuda (EuropeAid/154545/DD/ACT/RS), Podrška unapređenju životnih uslova za interno raseljena lica i povratnike po Sporazumu o readmisiji u Srbiji i podrška održivom povratku na Kosovo*.


Projekat bi trebalo da ostvari dva glavna rezultata:

-Potpunu implementaciju grant šeme u cilju poboljšanja životnih uslova IRL i povratnika po Sporazumu po readmisiji u Srbiji kroz pružanje podrške svim grant projektima; PMU će pružiti podršku grantovima za sprovođenje informativne kampanje, praćenje i izveštavanje EUD kao i za promotivne aktivnosti i materijale;

-Potpunu implementaciju grant šeme u cilju podrške održivom povratku na Kosovo* kroz pružanje podrške svim grant projektima. PMU će pružiti podršku grantovima za sprovođenje informativne kampanje, praćenje i izveštavanje EUD kao i za promotivne aktivnosti i materijale.

GRANT PROJEKTI

Grant šema finansira se kroz program IPA 2014 kao deo podrške sektoru Vladavina prava i osnovna prava. EU finansira grant šemu sa 5.650.000 EUR, dok budžet Srbije sufinansira sa 350.000 EUR.

Grant projekte realizuju lokalne samouprave, međunarodne i domaće organizacije civilnog društva. Projekat tehničke pomoći realizuje konzorcijum koji predvodi KMOP. Aktivnosti su počele u junu 2018. i trajaće do juna 2020.

Osam projekata koji se sprovode u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije su:

- Podrška interno raseljenim licima i povratnicima u četiri jedinice lokalne samouprave u Srbiji kroz obezbeđivanje trajnih stambenih rešenja i mera ekonomske održivosti (Arbeiter-SamariterBund(ASB) u partnerstvu sa gradom Kruševcom i opštinama Ćićevac, Aranđelovac i Ub)

- Trajna rešenja za interno raseljena lica i povratnike kroz partnerstvo (Inicijativa za razvoj i saradnju (IDC) u partnerstvu sa gradom Smederevom i opštinama Velika Plana, Smederevska Palanka i Kovin)

- Podrška dostojanstvenim stambenim rešenjima i održivom načinu života raseljenih i povratnika u Srbiji (Danski savet za izbeglice (DRC) u partnerstvu sa gradom Kragujevcem, gradom Čačkom i opštinom Gornji Milanovac)

- Bolji uslovi za život interno raseljenih i povratnika na Zvezdari (gradska opština Zvezdara u partnerstvu sa Udruženjem izbeglih, raseljenih i doseljenih lica Zavičaj)

- Podrška poboljšanju životnih uslova najugroženijih IRL i povratnika (HELP u partnerstvu sa opštinama Prijepolje, Tutin i Vladičin Han)

- Uspostavljanje stambene i finansijske autonomije Roma povratnika i interno raseljenih lica kroz saradnju na lokalnom nivou (Beogradski fond za političku izuzetnost (BFPE) u partnerstvu sa opštinom Niška Banja i Stalnom konferencijom romskih udruženja građana (SKRUG))

- Novi Pazar za bolji život interno raseljenih lica i povratnika po readmisiji (grad Novi Pazar u partnerstvu sa Muslimanskim humanitarnim društvom Merhamet - Sandžak)

- Druga generacija (Edukacioni Centar Leskovac u partnerstvu sa opštinama Kuršumlija i Vrnjačka Banja)Pet projekata koji se sprovode u saradnji sa

*Ova oznaka ne prejudicira stavove o status i u skladu je sa Rezolucijom 1244/99 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o proglašenju nezavisnost

Sektor
  • Demokratija i ljudska prava
  • Društveno uključivanje
EuropeAid referenca
EuropeAid/137919/DH/SER/RS
Komponente
  • Unapređenje uslova života interno raseljenih lica (IRL) i povratnika po sporazumu o readmisiji u Srbiji,
  • Podrška održivom povratku na Kosovo*
Grad / Region
Srbija
EU donacija
400.000 €
Vreme implementacije
Jun 2018. - Jun 2020.
Korisnik
Komesarijat za izbeglice i migracije i Kancelarija za Kosovo i Metohiju
Implementiran od strane
Konzorcijum koji predvodi KMOP (Family and Childcare Center)